Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của thichdongvat.com nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Dưới đây là những điểm chính của chính sách bảo mật:

Thu thập thông tin

  • Thichdongvat.com có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng như tên, địa chỉ email và thông tin liên quan khác khi người dùng đăng ký tài khoản hoặc gửi phản hồi. Thông tin này được thu thập với sự đồng ý của người dùng.

Sử dụng thông tin:

  • Thông tin cá nhân thu thập từ người dùng có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm, tương tác với người dùng, cung cấp thông tin mới nhất, và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên website.

Bảo mật thông tin

  • Thichdongvat.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng thông qua các biện pháp bảo mật phù hợp. Công nghệ mã hóa, kiểm soát truy cập và các biện pháp an ninh khác được áp dụng để đảm bảo an toàn thông tin.

Chia sẻ thông tin

  • Thichdongvat.com không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm được yêu cầu.

Liên kết đến bên thứ ba

  • Thichdongvat.com có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web này. Người dùng nên kiểm tra chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi tương tác với chúng.

Quyền riêng tư của trẻ em

  • Thichdongvat.com không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu phát hiện thông tin cá nhân của trẻ em đã được thu thập, chúng tôi sẽ xoá nhanh chóng thông tin này.

Chính sách bảo mật của thichdongvat.com có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra thường xuyên để nắm bắt các thay đổi và điều chỉnh.